Zalety stosowania biogazu

Odnawialne źródła energii cieszą się coraz większym uznaniem. Nic w tym dziwnego, gdyż ich korzystny wpływ na środowisko naturalne jest dziś ogromnie cenione. Warto przyjrzeć się jednak jakie zalety stoją za stosowaniem niektórych paliw odnawialnych. Bardzo dobrym przykładem będzie biogaz, wykorzystywany w produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Główną zaleta jest wspominane produkowanie tzw. zielonej energii. Jest to zatem takie źródło energetyczne, które nie ma negatywnego wpływu na środowisko. W porównaniu do innych stosowanych dziś powszechnie źródeł energii, biogaz dla wielu jest zbawieniem gdyż daje takie same efekty lecz jest znacznie mniej szkodliwy.

 

Dzięki niemu możemy zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych do atmosfery, ponieważ wykorzystuje on metan a nie dwutlenek węgla. Kolejna zaleta to obniżenie kosztów skandowania odpadów. Dodatkowo poprzez wykorzystywanie odpadów do produkcji energii zmniejszymy zanieczyszczenie gleb, wód gruntowych, zbiorników wodnych i rzek. Następna zaleta to eliminacja odoru oraz wytwarzanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego. Biogaz może być stosowany w krajach, które nie mają bogatych złóż surowców naturalnych. Sprzyja on również decentralizacji produkcji energii.