Fazy fermentacji metanowej

W wyniku fermentacji metanowej powstaje gaz wysypiskowy, czyli inaczej biogaz. Jest on wykorzystywany jako alternatywne, odnawialne źródło energii. Biogaz zyskuje coraz więcej fanów głównie dlatego, że pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. Proces fermentacji beztlenowej to podstawa wytwarzanie tego gazu. Możemy podzielić ją na cztery fazy. Pierwszą jest hydroliza substancji wielocząsteczkowych. Następną fazą jest acidogeneza. Jest to etap w którym następuje rozkład produktów pierwszej fazy przy udziale bakterii kwasogennych do kwasów tłuszczowych.

 

Kolejną fazą jest acetogeneza, w której przy udziale bakterii octanogennych, z produktów pośrednich tworza się substancje metanogenne, które biorą udział w tworzeniu kwasu octowego. Ostatnim etapem jest metanogeneza, która polega na produkcji metanu z kwacu octowego, dzięki bakteriom metanogennym. Jak widać ogromny wpływ na proces fermentacji maja bakterie, które wykorzystywane są na każdym etapie produkcji biogazu. Z tego powodu należy stworzyć odpowiednie warunki gdyż delikatność bakterii nie może być zagrożona.