Definicja prawna biogazu

Kwestie biogazu rolniczego zostały uregulowane przez nowelizację Prawa Energetycznego z dnia 11 marca 2010 roku. Według zapisów biogaz to paliwo gazowe, które otrzymuje się z surowców rolniczych. Jest to produkt uboczny rolnictwa, w formie płynnej lub stałych odchodów zwierzęcych. Może to być również produkt uboczny lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego bądź biomasy leśnej w wyniku fermentacji metanowej. Inną definicje wprowadzono na potrzeby rozliczania energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.

 

W tej definicji biogaz to gaz pozyskiwany z biomasy, który został stworzony w instalacjach dokonujących przeróbek odpadów zwierzęcych lub roślinnych, składowisk odpadów bądź ścieków. Produkcja biogazu nie może odbywać się na własną rękę. Konieczne jest specjalny nadzór i wybudowanie specjalnej gazowni. Unia Europejska przychylnie spogląda na odnawialne źródła energii, dlatego możemy się spodziewać, że biogaz będzie coraz częściej wykorzystywany. W Polsce ma być on głównie stosowany w ogrzewaniu domów i mieszkań.