Wykorzystywanie gazu z odpadów

Gaz wysypiskowy możemy wykorzystywać na różne sposoby. Najbardziej tradycyjny do dostarczanie go do sieci gazowej, przez co działa tak jak zwykły gaz. Może być on również stosowany jako paliwo do pojazdów. W niektórych krajach biogaz wykorzystywany jest przez transport miejski. Zastosowanie tego gazu znajdzie się także w procesach technologicznych czy układach skojarzonych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Biogaz może skutecznie zastąpić gaz ziemny.

 

Poprzez spalanie go w specjalnych kotłach może być przekazywany do instalacji centralnego ogrzewania. Poprzez zastosowanie silników iskrowych bądź turbin możemy dzięki biogazowi produkować energię elektryczną, która sprzedawana będzie do sieci energetycznych. Biogaz znalazł zastosowanie w wielu krajach, głównie w Indiach, Chinach, Niemczech, USA, Francji i Szwajcarii. W Polsce ma być głównie wykorzystywany jako źródło ciepła na wielu gospodarstw domowych. Dlatego iż jest to odnawialne źródło energii, eksperci spodziewają się wzrostu zainteresowania tym gazem.