Energia pochodząca z odpadów

Gospodarka coraz częściej stawia na odnawialne źródła energii. Jednym z nich jest biogaz. Powstaje on w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, inaczej zwaną fermentacją anaerobową. Wówczas substancje organiczne rozkładane są przez bakterie, przez co powstają związki proste. Podczas tego procesu, do 60% substancji zamienianej jest na biogaz. Wszystko odbywa się z biogazowni. Proces ten przebiega pod szczegółowym nadzorem.

 

Do odpadów organicznych wykorzystywanych do tworzenia biogazu zaliczymy ścieki cukrownicze, odpady komunalne, gnojowicę, odchody zwierzęce, odpady przemysłu rolno-spożywczego, biomasę oraz wiele innych. Podczas wytwarzania gazu szczególna uwagę zwraca się na emisję metanu. Stosuje się wtedy wiele zabezpieczeń, które mają nie doprowadzić do niekontrolowanej emisji metanu. Gaz ten spalany jest w pochodni lub w instalacjach energetycznych. Stosuje się go głównie w takich państwach jak Chiny, Indie, Francja, Szwajcaria, Niemcy i USA. W Polsce wykorzystywanie biogazu to wciąż plany na przyszłość.