Podział dostępnych paliw

Paliwo, czyli substancja, która przy intensywnym spalaniu wydziela duże ilości ciepła, może być wykorzystywana przez maszynę lub kocioł grzewczy. Dostępne na rynku paliwa możemy podzielić na wiele kategorii, a te z kolei mają swoje podkategorie. Ze względu na pochodzenie możemy podzielić paliwa na naturalne i sztuczne. Pierwsza grupa jest reprezentowana przez takie substancje jak węgiel kamienny, brunatny, torf, biomasa, gaz ziemny, ropa naftowa i biogaz.

 

Sztuczne paliwa to z kolei produkty wytwarzane przy przeróbce paliw naturalnych. Wyróżnimy tutaj olej opałowy, olej napędowy, benzynę, koks, gaz drzewny, gaz świetlny i LPG. Paliwa podzielimy także ze względu na stan skupienia, czyli paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Nawiązują c do początku tekstu nasuwa się także kolejny podział wyróżniający paliwa napędowe i opałowe. Wiele paliw możemy zaliczyć tutaj do obydwu grup. Przykładem będzie biogaz, który wykorzystywany jest zarówno do ogrzewania domów i mieszkań jak i jako źródło napędu pojazdów.