Najstarsze odnawialne źródło energii

Biomasa, czyli najstarsze i najczęściej stosowane źródło energii odnawialnej, to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, czyli wszystkie substancje pochodzenia roślinnego bądź zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Dodatkowo do biomasy możemy zaliczyć odpadki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa oraz odpady komunalne i przemysłowe. Jest to trzecie co do wielkości, naturalne źródło energii. Biomasa może występować w wielu rodzajach.

 

W zależności od właściwości wykorzystuje się ja do różnych celów energetycznych. Jest całkowicie bezpieczna dla środowiska, dlatego ma rzeszę fanów wśród ekologów. Ceny biomasy również są konkurencyjne. Jej dostępność sprawia, że źródło to jest bardzo tanie. Nie trzeba również tworzyć skomplikowanej infrastruktury aby ją uzyskać. Jedyną wadą są spore koszta związane z wytwarzaniem paliwa. Jednak w perspektywie uzyskania taniej energii i efektywnego spożytkowania odpadów i nieużytków inwestycja ta jest jak najbardziej opłacalna. Możemy się zatem spodziewać większej intensywności wykorzystywania biomasy.