Innowacje w energetyce wiatrowej: Nowe projekty i rozwój technologii

Energetyka wiatrowa – nowe projekty i unowocześnienia
Od wielu lat energetyka wiatrowa stanowi nieodłączny element walki o ochronę środowiska oraz uzyskanie alternatywnych źródeł energii. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na elektryczność, rozwój tej technologii staje się coraz ważniejszy. Jakie nowe rozwiązania warto poznać oraz jakie projekty związane z energetyką wiatrową nadchodzą w najbliższym czasie?

1. Unowocześnienie turbin
Turbinę wiatrową można porównać do hiperprzetwornicy AC/DC. Dlatego też jej zaprojektowanie i unowocześnienie jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju energetyki wiatrowej. Głównym celem nowych projektów jest zwiększenie wydajności i oszczędności energii. Obecnie wiele firm skupia się na produkcji turbin o większych średnicach oraz o większej mocy. W ciągu ostatnich lat zaobserwowaliśmy też upowszechnienie turbin pływających, które pozwalają na korzystanie z wiatru na obszarach morskich.

2. Projekty offshore
W ramach projektów offshore rozpatruje się pozyskiwanie energii z wiatru, na obszarach morskich, na odległości ponad 30 km od brzegów. Dotychczasowa infrastruktura offshore była skoncentrowana na wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego. Jednak w ostatnim czasie mocno rozwija się tam energetyka wiatrowa. To podejście pozwala na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną nad morzem oraz zapewnia bowiem dodatkowy zasób energii dla obszarów lądowych.

3. Adaptacja do warunków regionalnych
Energetyka wiatrowa wykorzystywana jest w różnych regionach, o zróżnicowanych warunkach klimatycznych. Dlatego też projektowanie turbin i innych elementów związanych z tą technologią wymaga dostosowania do specyfiki danego obszaru. W przypadku obszarów o dużym potencjale wiatrowym konieczne jest dostosowanie turbin do silnych podmuchów wiatru oraz burz. Natomiast w regionach o łagodnym klimacie, takich jak np. Azja Południowo-Wschodnia, należy zaprojektować turbinę, która działa też przy słabszych wiatrach.

4. Magazynowanie energii
Pomimo postępującego rozwoju energetyki wiatrowej, jednym z większych problemów z nią związanych jest niewystarczające magazynowanie energii elektrycznej. Może to prowadzić do sytuacji, w której wiatr nie wieje, a zapotrzebowanie na energię jest bardzo wysokie. W tej sytuacji firma GE Renewable Energy opracowała turbiny o nazwie Cypress, które mają zwiększoną moc dwukrotnie. Pozwala to na lepsze magazynowanie wytwarzanej energii przez okres niższych wiatrów.

5. Zrównoważony rozwój
W ramach działań dla zrównoważonego rozwoju w energetyce wiatrowej skupiono się przede wszystkim na kwestii recyklingu i utylizacji zużytych turbin. Obecnie zaleca się, aby proces recyklingu turbin był realizowany w 90%. Jednym z przedsięwzięć, które ma na celu poprawę zrównoważonego rozwoju w energetyce wiatrowej, jest projekt realizowany przez firmę Siemens Gamesa. Ma on na celu zaprojektowanie turbin wiatrowych, które są całkowicie zdejmowane przy końcu okresu użytkowania.