Prawodawstwo dotyczące energii odnawialnej: Aktualne przepisy i perspektywy

Współczesna gospodarka wymaga nie tylko większej wydajności, ale też zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzią na te wymagania są odnawialne źródła energii, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów i korzystają z nieograniczonych surowców naturalnych. Dlatego też w krajach całego świata działa się na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej.

## Aktualne przepisy

Polityka energetyczna kraju jest regulowana przez szereg przepisów prawnych. Obecnie obowiązujące regulacje w Polsce to m.in. Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii oraz Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej do 2030 roku. Celem Strategii jest m.in. osiągnięcie do 2030 roku 21% udziału OZE w polskim miksie energetycznym oraz 15% oszczędności energii w stosunku do zużycia pierwotnego, czyli zasobów złożonych bezpośrednio w przyrodzie.

## Perspektywy

Z uwagi na rosnącą liczbę inwestycji w zakresie emisji gazów cieplarnianych i wzrost cen energii, Polska przed nowymi wyzwaniami. Rozwój sektora energii odnawialnej w Polsce ma bowiem na celu redukcję kosztów i eliminację emisji zanieczyszczeń.

W Polsce w ciągu ostatnich kilku lat ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadziła wiele konkurencyjnych systemów wsparcia dla nowych projektów OZE. W tym celu wprowadzono mechanizmy rynkowe, takie jak: aukcje, kontrakty diff, certyfikaty zielone oraz systemy rynku wydajności energetycznej.

Warto przypomnieć, że Polska kraju, który podpisał porozumienie w sprawie cele klimatyczne, zobowiązujące się do wzrostu udziału OZE w sektorze energetycznym od 7,4% w 2019 roku do około 15,2% w 2020 roku.

## Mechanizmy wsparcia

Inwestorzy w sektorze OZE w Polsce mogą liczyć na wiele mechanizmów wsparcia. Najważniejszym z nich są aukcje, które wybierają projekty najwyżej punktowane za cenę energii. Innym sposobem wsparcia są różnego rodzaju podatki i ulgi podatkowe, takie jak zwolnienia podatkowe, zwolnienia z VAT-u, czy ulgi inwestycyjne. Dzięki nim koszty instalacji i eksploatacji stają się bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców.

## Podsumowanie

Rozwój energii odnawialnej jest kluczem do zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji szkodliwych gazów. Obecne przepisy w Polsce ukierunkowane są na rozwój sektora OZE, co stanowi dobrą perspektywę dla przedsiębiorców chcących zainwestować w odnawialne źródła energii. Dzięki różnorodnym mechanizmom wsparcia, inwestycje w sektorze OZE stają się coraz bardziej atrakcyjne.