Wpływ na otoczenie

Biogazownie, które wytwarzają biogaz i dostarczają energię elektryczną i cieplną to coraz częstszy obrazek w Europie i niektórych państwach świata. Kwestią czasu jest to jak zaczną wyrastać i w Polsce. Warto zatem przyjrzeć się jak tego tylko twory wpływają na otoczenie. W odróżnieniu od niektórych źródeł energii i związaną z nimi infrastrukturą, biogaz jest nieuciążliwy dla bezpośredniego otoczenia. Biogazownie charakteryzują się tym, iż nie generują żadnego hałasu, odoru czy spalin.

 

Dzięki temu można stawiać je w niewielkiej odległości od zabudowań mieszkalnych. Można nawet powiedzieć, że biogazownie to w pewnym sensie zbawienie dla niektórych rejonów. Poprzez wykorzystywanie odpadów, eliminują one uciążliwy problem z rozrzucaniem gnojowicy i obornika w stanie nieprzetworzonym. Do tego produkują nawóz, który można ponownie wykorzystać. Inwestycja związana z biogazownią jest jedna dość kosztowna. Mimo to, warto podjąć kroku ku rozpowszechnieniu tego typu elektrowni gdyż przynoszą one korzyści zarówno dla środowiska jak i zwykłych obywateli.