Technologia związana z biogazem

W biogazowni, energie elektryczna i cieplna wytwarza się poprzez pslanie metanu, który otrzymywany jest w procesie beztlenowej fermentacji substancji organicznych. Mogą one pochodzić od zwierząt bądź roślin. Wszystko odbywa się w specjalnych kadziach fermentacyjnych. Produkt końcowy słodzonych procesów chemicznych zachodzących podczas fermentacji to palny gaz czyli biogaz.

 

Dla jakości tego paliwa ogromne znaczenie ma zawartość metanu. Oprócz gnojowicy i obornika, w procesie fermentacji wykorzystuje się również ko-subsrtraty takie jak kiszonki roślin. Sterowanie i kontrola biogazowni oparta jest o nowoczesne systemy elektroniczne i urządzenia mechaniczne. Aby fermentacja przebiegała właściwie i tworzyła najlepszej jakości gaz muszą być spełnione pewne warunki. Dlatego dużą wagę przywiązuje się do kontroli i analizy temperatury, zawartości pH, składu chemicznego czy wilgotności. Biogazownie nie wytwarzają żadnych szkodliwych dla środowiska czy ludzi związków. Cieszą się tym samym rosnąca popularnością.