Opeus energia

OPEUS Energia Sp. z o.o. to dostawca kompleksowych rozwiązań w obszarze nowoczesnych i ekologicznych źródeł pozyskiwania energii.

Działalność operacyjna firmy, skoncentrowana w segmencie źródeł odnawialnych, obejmuje w szczególności optymalne rozwiązania w zakresie systemów fotowoltaicznych. Oferta Spółki to wielokierunkowa propozycja realizacji inwestycji obejmująca m.in.: wykonanie projektu, ocenę ekonomiczną przedsięwzięcia, budowę i uruchomienie instalacji wraz zapewnieniem obsługi serwisowej.

Aktualności