Wiatr jako źródło energii dla gospodarstw rolnych

Wiatr – nowoczesne źródło energii dla gospodarstw rolnych

Szeroko pojęte rolnictwo należy do branż, które wymagają bardzo dużo energii, zarówno w postaci mechanicznej jak i elektrycznej. Wraz z rozwojem technologicznym pojawia się coraz więcej sposobów na pozyskanie energii odnawialnej, w tym energii z wiatru. Czym jest energia wiatru i jakie korzyści niesie dla gospodarstw rolnych?

Definicja i zasada działania energii wiatru

Energia wiatru to nic innego jak energia kinetyczna ruchu powietrza. Otrzymanie energii z wiatru wymaga odpowiedniego urządzenia, jakim jest turbina wiatrowa, która zamienia energię kinetyczną w energię elektryczną. Turbina umieszczana jest na maszcie, którego wysokość powinna wynosić minimum 30 metrów (w przypadku mniejszych urządzeń). Aby energia przypływu powietrza była jak najefektywniej wykorzystana, ważna jest odpowiednia konstrukcja wirnika oraz ustawienie turbiny, które pozwoli na wykorzystanie maksymalnej siły wiatru.

Korzyści wynikające z pozyskiwania energii z wiatru w gospodarstwach rolnych

1. Oszczędność na kosztach energii elektrycznej – podstawową korzyścią płynącą z pozyskiwania energii z wiatru jest obniżenie kosztów energii zużywanej w gospodarstwie rolnym. Otrzymanie energii elektrycznej z turbiny wiatrowej jest tańsze w porównaniu do korzystania z energii pozyskiwanej z sieci energetycznej.

2. Wpływ na środowisko – energia wiatru jest źródłem energii odnawialnej, wykorzystanie jej nie niesie ze sobą negatywnego wpływu na środowisko. Nie emituje się z niej szkodliwych substancji do atmosfery, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza i ograniczenie efektu cieplarnianego.

3. Niezależność energetyczna – zainstalowanie wiatraka na terenie gospodarstwa rolnego pozwala na uzyskanie niezależności energetycznej, czyli na wykorzystanie własnego źródła energii.

4. Wspieranie rozwoju energetyki w Polsce – zastąpienie tradycyjnych źródeł energii odnawialnej, na przykład energii wiatrowej, czy słonecznej, skłania firmy do inwestowania w rozwój tych technologii. To z kolei generuje rozwój branży i ożywienie rynku pracy.

5. Korzyści finansowe – inwestycja w turbinę wiatrową to koszt około 60 000 zł, jednakże inwestycja ta zwraca się już po kilku latach użytkowania. W przypadku dużych turbin elektrycznych zwrócenie kosztów inwestycji może nastąpić już po dwóch-trzech latach.

Podsumowanie

Rozwój technologii i świadomości ekologicznej sprzyjają inwestycjom w nowoczesne źródła energii, w tym w pozyskiwanie energii wiatru. Dla gospodarstw rolnych, które potrzebują dużej ilości energii, energia wiatru to korzystne rozwiązanie pod wieloma względami. Wynika to między innymi z oszczędności na kosztach energii elektrycznej, wpływu na środowisko czy niezależności energetycznej. W przypadku zainwestowania w turbiny wiatrowe, zdecydowanie można mówić o zrównoważonym rozwoju rolnictwa, który pozytywnie wpływa na dalsze jego funkcjonowanie.