Szczegółowe działanie biogazowni

Biogaz jest coraz popularniejszy przez co możemy się spodziewać tego, iż wokół nas zaczną powstawać biogazownie. Warto zatem dowiedzieć się jak one działają i czy będą miały jakiś wpływ na nasze życie. Podstawową informacja jest to, że w biogazowniach wykorzystuje się materiały organiczne. Możemy tutaj mnożyć przykłady. Będą to surowce roślinne takie jak trawa, kukurydza, buraki oraz wszelkie mikroorganizmy zapewniające fermentacje.

 

Jak substraty wykorzystuje się także gnojowicę i obornik. Możliwe jest także przetwarzanie odpadów spożywczych, tłuszczy bądź osadów ściekowych. Przefermentowane substraty nie są wyrzucane lecz trafiają do amgazynu skąd pobierane są do dalszego wykorzystywania. Mogą one w ten sposób posłużyć jako nawóz. Biogaz magazynowany jest z kolei z dachu zbiornika, a następnie w elektrociepłowni blokowej. W ten sposób wytwarzamy prąd i ciepło. Trafiają one następnie do gospodarstw domowych lub są wykorzystywane w innym celu. Jak widać biogazownie to wiele plusów, dlatego warto w nie inwestować.