Prawidłowy rozwój dziecka

Waga dziecka

Przyrost masy ciała dziecka jest ważnym wskaźnikiem jego prawidłowego rozwoju, zwłaszcza w pierwszych latach jego życia. Dzieci przybierają na masie w różnym tempie, ale jest to uzależnione od tego ile ważyły tuż po urodzeniu. Przyrost wagi u dziecka jest najszybszy w jego pierwszych miesiącach życia. Wygląda to następująco:
– 0-4 miesiące: 120-225 gram na tydzień
– 4-6 miesięcy: 90-120 gram na tydzień
– 6-12 miesięcy: 50-80 gram na tydzień.
Prawidłowa waga dziecka jest możliwa do sprawdzenia na siatkach centylowych, które porównują wagę dziecka w porównaniu do innych dzieci w tym samym wieku i tej samej płci.

BMI dziecka

Możemy obliczyć wskaźnik BMI dziecka tak samo jak u dorosłych, czyli dzieląc masę ciała podaną w kilogramach przez wzrost podniesiony do kwadratu wyrażony w metrach. Jednakże wynik wymaga dokładniejszej interpretacji. Obliczenie BMI dziecka jest zależne od jego wieku i płci. Masa ciała dzieci ulega ciągłym zmianom, dlatego opracowano specjalne wskaźniki dla dzieci w oparciu o ich wiek i płeć. Metodę stosuje się dla dzieci i młodzieży w wieku od 2 lat do lat 20.