Różne kolory energii

W przypadku energii dostępnej na rynku stosuje się pewien podział związany z umownym podziałem energii na kolory w zależności od ich charakterystyki. Terminem zielona energia określane są odnawialne źródła energii. Otrzymujemy je dzięki rozwiązaniom wykorzystującym energie wiatru, wody, słońca i biomasy. Zielona energia nazywana jest również czystą energią, gdyż jest przyjazna dla środowiska. Obecnie większy nakład stawia się na tej rodzaj energii.

 

Walczy się w ten sposób z zanieczyszczeniem i postępującymi zmianami klimatycznymi. Jest to alternatywa pozwalająca pogodzić zapotrzebowania człowieka z warunkami naturalnymi. Żółta energia związana jest z paliwem wytwarzanym w elektrowniach gazowych. Jej produkcja również jest przyjazna środowisku. Producenci żółtej energii otrzymują specjalne certyfikaty, które uprawniają do wywarzania energii. Wydawane są one po specjalnych kontrolach, które badają wpływ na środowisko. Czarna energia związana jest z spalaniem węgla kamiennego i brunatnego. Jest ona szkodliwa dla środowiska i dostarcza do atmosfery niebezpieczne substancje.